Hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử 2012 - PMNM được quan tâm sâu sắc

Thứ bảy - 21/07/2012 02:59
Với chủ đề “Phát triển chính phủ điện tử: minh bạch hơn,phục vụ người dân tốt hơn”, tại hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử 2012, các diễn giả, khách mời cũng như đại biểu đều thể hiện mối quan tâm sâu sắc đến PMNM, khuôn dạng dữ liệu mở và vấn đề an toàn, an ninh thông tin.

Tại hội thảo có 2 tham luận về phần mềm nguồn mở, tham luận thứ nhất trong phiên toàn thể là "Định hướng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử" của ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tham luận thứ 2 nằm trong chuyên đề "Hạ tầng cho chính phủ điện tử" nói về "Phát triển Chính phủ điện tử dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở" của ông Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA).

Trong nhiều tham luận khác, các diễn giả đã nếu nhiều kinh nghiệm xây dựng chính phủ điện tử, đặc biệt là các bài học trong quá trình triển khai. Kinh nhiệm của nhiều đơn vị cho thấy việc sử dụng các chuẩn mở, định dạng dữ liệu mở... là việc bắt buộc để giảm thiểu các rủi ro về sự tương hợp dữ liệu, về an toàn của dự án trong quá tình triển khai.

Trong thảo luận buổi chiều ngày 20/07/2012 các đại biểu đã chất vấn nhiều vấn đề trong đó đặc biệt thể hiện sự quan tâm đến PMNM. Đặc biệt là sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc ứng dụng nguồn mở trong chính phủ điện tử, trong đó Phó Thủ tướng nhấn mạnh:
- Sử dụng PMNM trong chính phủ là một lựa chọn đúng đắn, vì vậy cần đẩy mạnh triển khai, lập chương trình trong 3 năm tới, có dự án riêng về vấn đề mã nguồn mở, tập trung nâng cao ứng dụng mã nguồn mở phổ biến hơn, có biên pháp khuyến khích và ưu tiên các địa phương triển khai PMNM.
-
Phó Thủ tướng chỉ đạo BCĐ CNTT quốc gia cần thảo luận về vấn đề này, có giải pháp đồng bộ ở các địa phương, xem xét cơ chế tài chính thúc đẩy sử dụng rộng rãi hơn.

Chương trình và tài liệu hội thảo

Các tài liệu chung:

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2012
“PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: MINH BẠCH HƠN,PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN”

 Thứ Sáu, 20/07/2012 tại Hanoi Towers, Hà Nội

 

PHIÊN KHAI MẠC

07:30

Đăng ký đại biểu

08:10

Diễn văn khai mạc

Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ Trưởng, Bộ Thông tin và Truyền Thông

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

08:30

Giới thiệu Tổng quan Sự kiện & Chia sẻ Kinh nghiệm triển khai CPĐT và Mô hình dịch vụ công hiệu quả tại các nước
Ông Lê Thanh Tâm
, CEO, IDG ASEAN

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

 

PHIÊN TOÀN THỂ

“PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ: MINH BẠCH HƠN,
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN TỐT HƠN”

08:50

Thực trạng triển khai và định hướng phát triển chính phủ hướng tới tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ
Download: [Keynotes] 1. UDCNTT2012_Hientrang-DinhHuong_v3.pdf

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền Thông
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:10

Cải cách hành chính công hướng tới nền hành chính phục vụ
[Keynotes] 2. Mr. Dinh Duy Hoa - Ministry of Home Affairs.pdf

Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng, Vụ Cải cách Hành chính, Bộ Nội Vụ
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:30

Chính quyền điện tử tại địa phương
[Keynotes] 3. Mr. Huynh Thanh Dien - Nghe An.pdf
Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:50

Chính quyền điện tử tại các đô thị lớn

Key4. Mr. Le Thai Hy.pdf

 

Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

10:10

Định hướng ứng dụng phần mềm nguồn mở trong xây dựng Chính phủ điện tử
[Keynotes] 5. NguyenThanhTuyenCPDT2012-18JulyPM.pdf
Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

10:30

Phát triển Chính phủ điện tử trên nền tảng di động
Key6. Mr. Tong Viet Trung.pdf
Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả
11:30

Phát biểu Chỉ đạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

 


CHUYÊN ĐỀ 1: HẠ TẦNG CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

13:30

CSDL Quốc gia về Tài nguyên và Môi trường phục vụ Chính phủ điện tử
[Session 1] 7. Mr. Nguyen Huu Chinh - MONRE.pdf
Ông Nguyễn Hữu Chính,
Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả
13:50 HP CloudSystem Matrix – Nền tảng cơ bản của giải pháp điện toán đám mây cho chính phủ
Presentation-Slides/Session1/[Session 1] 8. Mr. Pham Vinh Thai - HP.pdf
Ông Phạm Vĩnh Thái, Giám đốc Công nghệ, HP Việt Nam

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

14:10 Giải pháp Trung tâm dữ liệu linh hoạt – Một hạ tầng công nghệ dễ dàng biến đổi và dự đoán
[Session 1] 9. Mr. Peter Sharples - CA Technologies.pdf
Ông Peter Sharples
, Giám đốc Phát triển chiến lược kênh phân phối, quản lý CNTT và đám mây, CA Technologies, Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

14:30 Xây dựng và quản lý CSDL quốc gia về Kinh tế và Thương mại
Ông Trần Hữu Linh
, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

14:50 Phát triển Chính phủ điện tử dựa trên nền tảng phần mềm nguồn mở
[Session 1] 11. Mr. Nguyen Hong Quang - VFOSSA.pdf
Ông Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA)

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

15:10 Từ ‘Chính phủ kết nối’ tới ‘Chính phủ hợp tác’
[Session 1] 12. Mr. James Yong - Cisco Systems.pdf
Ông James Yong, Giám đốc Chương trình Khu vực công, Cisco Systems châu Á
15:30 Triển khai Lưu trữ điện tử cho các cơ quan Chính phủ
[Session 1] 13. Mrs. Vu Minh Huong.pdf
Bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng, Cục Văn Thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

15:50 Triển khai giải pháp chứng thực chữ ký số và Hệ thống chứng thực trong các cơ quan Chính phủ
[Session 1] 14. Mr. Nguyen Dang Dao - BCY.pdf
Ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Kỹ thuật Nghiệp vụ Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc Phòng

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

16:10

Thảo luận
Chủ trì: Ông Nguyễn Trọng Đường,
Vụ trưởng Vụ CNTT,
Bộ Thông tin và Truyền thông

Khách mời Thảo luận

 • Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Ông Phạm Vĩnh Thái, Giám đốc Công nghệ, HP Việt Nam

 • Ông Peter Sharples, Giám đốc Phát triển chiến lược kênh phân phối, quản lý CNTT và đám mây, CA Technologies, Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản

 • Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương

 • Ông Nguyễn Hồng Quang, Đại diện Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA)

 • Ông James Yong, Giám đốc Chương trình Khu vực công, Cisco Systems châu Á

 • Bà Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ

 • Ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ

 • Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Ông Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

 • Ông Lê Thanh Tâm, Tổng giám đốc Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG) Đông Nam Á

 • Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

 • Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 • Ông Tống Viết Trung, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội

  Nhấn vào đây để nghe nội dung thảo luận

Thứ Bảy, 21/07/2012 tại Hanoi Towers, Hà Nội

 

CHUYÊN ĐỀ 2:
PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN ĐIỆN TỬ, ĐẨY MẠNH CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

07:30

Đăng ký đại biểu
08:00 Triển khai Thuế điện tử: Thực trạng và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai
[Session 2] 15. Mr. Pham Quang Toan - Ministry of Finance.pdf
Ông Phạm Quang Toàn
, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

08:20 Hạ tầng cho Chính phủ điện tử và Giải pháp của FPT – FPT.eGOV TM
[Session 2] 17. Mr. Nguyen Duy Phuoc - FPT-IS.PDF
Ông Nguyễn Duy Phước, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Công ty Phát triển Phần mềm FPT, FPT IS

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

08:40 Phát hành Chứng thư Chính phủ với Rủi ro thấp, Bảo mật cao và Tối ưu hóa chi phí bằng Thẻ Thông minh cho Chứng minh thư, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe và thẻ BHYT sử dụng công nghệ MoC (Match-On-Card) và CRW (Card-ReWritable)
[Session 2] 18. Mr. Le Minh Quoc - MK Group.pdf
Ông Lê Minh Quốc, Giám đốc Kỹ thuật / Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn MK

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:00 Vấn đề liên thông trong Chính phủ điện tử
[Session 2] 19. Mr. Nguyen Ba Co.pdf
Ông Nguyễn Bá Cơ, Phó Giám đốc Dự án, Bkav

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:20 Tăng cường cải cách hành chính công tại các địa phương
[Session 2] 20. Mr. Vu Van Cai - Lao Cai.pdf
Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

09:40 Doanh nghiệp điện tử: mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp
[Session 2] 21. Mr. Le Van Loi - VCCI.pdf
Ông Lê Văn Lợi
, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, VCCI

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

10:00 – 11:30

THẢO LUẬN

Chủ trì: Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT,
Bộ Thông tin và Truyền thông

Khách mời thảo luận

 • Ông Phạm Quang Toàn, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
 • Ông Nguyễn Duy Phước, Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh, Công ty Phát triển Phần mềm FPT, FPT IS
 • Ông Lê Minh Quốc, Giám đốc Kỹ thuật / Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển, Tập đoàn MK
 • Ông Nguyễn Bá Cơ, Phó Giám đốc Dự án, Bkav
 • Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Ông Lê Văn Lợi, Viện trưởng Viện Tin học doanh nghiệp, VCCI

Một số Nội dung Thảo luận

 1. Tăng cường khả năng truy cập thông tin, tìm kiếm, tiếp cận thông tin cho người dân

 2. Giải pháp nâng cao năng lực CNTT cho người dân nhằm khuyến khích việc sử dụng CNTT trong các giao dịch hành chính công

 3. Giải pháp gia tăng mức độ tham gia của người dân, doanh nghiệp tham gia góp ý và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 4. Giải pháp tăng cường tính tương tác giữa Chính phủ - Doanh nghiệp - Người dân

  Nhấn vào đây để nghe nội dung thảo luận

11:30

TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC HỘI THẢO

 Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhấn vào đây để nghe bài trình bày của diễn giả

 

KẾT THÚC HỘI THẢO NGÀY 2

Tác giả: Administrator

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết của bạn


Hãy đăng ký/đăng nhập để có thể quản lý bài viết của bạn.
Xem thêm hướng dẫn tại đây!
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay6,470
 • Tháng hiện tại152,965
 • Tổng lượt truy cập30,279,866
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây