Quy chế và cách thức tham dự

Thứ năm - 22/03/2012 08:14
Đây là Qui chế Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở” (MHST-FOSS) dành cho sinh viên cùng hướng dẫn tham dự. (năm 2011)
 

Cách thức tham dự

Thí sinh cần đọc kỹ Qui chế cuộc thi MHST dành cho sinh viên trước khi lập hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi.

Hồ sơ đăng ký tham dự bao gồm:
 1. Phiếu đăng ký dự thi (mẫu 1a hoặc 1b)
 2. Đề cương phân tích dự án (mẫu 2)
 3. Giấy chứng nhận sinh viên (mẫu 3)
Tải tệp nén mẫu hồ sơ đăng ký về và làm theo hướng dẫn đính kèm hoặc đọc ở đây.

Qui chế Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở” (MHST-FOSS) dành cho sinh viên

Đăng ký dự thi

 1. Đối tượng đăng ký : mọi sinh viên đang theo học theo một chương trình đào tạo chính qui tại một trường Đại học hoặc Cao đẳng tại Việt Nam, tại thời điểm bắt đầu cuộc thi vẫn chưa được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, đều có quyền đăng ký dự thi MHST.

 2. Hồ sơ đăng ký : thí sinh lập hồ sơ theo mẫu phù hợp, tải về từ website của cuộc thi. Có hai hình thức đăng ký dự thi : cá nhân hoặc theo nhóm. Thí sinh (từ đây về sau, "thí sinh" ám chỉ cả hai hình thức dự thi) đọc kỹ hướng dẫn lập và gửi hồ sơ đi kèm với mẫu hồ sơ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của BTC với hồ sơ dự thi. Hồ sơ dự thi không chấp hành đúng qui định, thiếu, hoặc đến muộn so với thời hạn sẽ bị loại ngay từ đầu.

 3. Thí sinh có thể đăng ký nhiều ý tưởng. Tuy nhiên nếu nhiều đăng ký của thí sinh cùng vượt qua vòng sơ tuyển thì thí sinh sẽ chỉ được phép chọn thực hiện một ý tưởng.

 4. Tương tự, một ý tưởng có thể được nhiều thí sinh đăng ký tham dự. BTC và mentor chính của ý tưởng sẽ không tiết lộ hồ sơ đăng ký của các thí sinh. BTC sẽ chỉ công bố số lượng hồ sơ nhận được cho mỗi ý tưởng.

Vòng loại

 1. Tất cả hồ sơ đăng ký hợp lệ cho một ý tưởng sẽ được một BGK vòng loại độc lập và vô danh thẩm định và cho điểm. HĐGK qui định thang điểm thống nhất cho tất cả hồ sơ vòng loại. HĐGK cũng sẽ qui định điểm vượt qua vòng loại sau khi nhận được điểm của tất cả các BGK. Các hồ sơ lọt qua vòng loại sẽ được xếp theo điểm số trung bình từ cao xuống thấp và theo từng ý tưởng.

 2. Thí sinh có hồ sơ vượt qua vòng loại và đạt điểm cao nhất cuả mỗi ý tưởng sẽ được đi tiếp vào vòng trong (thực hiện ý tưởng). Nếu thí sinh từ chối thì hồ sơ tiếp theo của ý tưởng sẽ được chọn, và cứ tiếp tục như vậy. BGK có thể gợi ý cho hai đăng ký đạt yêu cầu cho cùng một ý tưởng liên kết thành một nhóm nếu thấy làm như vậy sẽ tăng khả năng thành công cho ý tưởng.

Thực hiện dự án

 1. Các thí sinh được chọn thực hiện ý tưởng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch đã đề ra trong đăng ký dự án trong thời gian 3 tháng và nhận tài trợ từ BTC. Số tiền tài trợ của BTC cho mỗi dự án là giống nhau và được chia đều làm hai đợt. Đợt 1 sẽ nhận trong 2-3 tuần sau khi vòng trong bắt đầu. Đợt 2 sau khi nhận được đánh giá giữa kỳ của mentor với đề nghị cho dự án tiếp tục. Thư ký của BTC sẽ liên lạc trực tiếp với các thí sinh để qui định thủ tục nhận tài trợ. Ngoài số tài trợ cố định của BTC, thí sinh có thể nhận được khuyến khích bằng tiền mặt hoặc hiện vật, do công ty hay cộng đồng bảo trợ ý tưởng treo thưởng nếu thực hiện xuất sắc.

 2. Thí sinh phải lập kho lưu trữ cho dự án của mình truy cập tự do được trên Internet và thực hiện các commits kết quả lên kho đều đặn. Thí sinh trao đổi với và thực hiện chỉ đạo của (các) mentor chủ yếu thông qua Internet (mail, chat, …). Mọi biến cố, vấn đề, kết quả của dự án phải được ghi vào Nhật ký dự án (NKDA) theo trình tự thời gian. NKDA sẽ được mentor gửi về cho HĐGK giữa và cuối kỳ thi và là một trong những căn cứ để BTC quyết định tiếp tục tài trợ và BGK sơ khảo thẩm định kết quả dự án.

Sơ khảo và chung khảo

 1. Kết thúc cuộc thi, các thí sinh nộp kết quả cho BTC theo qui định để HĐGK chấm sơ khảo. Cũng như vòng loại, một BGK sơ khảo độc lập và vô danh thẩm định và cho điểm cho mỗi dự án. HĐGK qui định thang điểm thống nhất cho tất cả dự án. 5 dự án có kết quả xuất sắc nhất sẽ được chọn vào thi chung khảo sẽ được tiến hành vào kỳ thi Olempic Tin học của các trường ĐH hàng năm do Hội THVN tổ chức.

 2. Ở vòng chung khảo, các thí sinh sẽ trình bày dự án của mình và trả lời câu hỏi trước HĐGK chung khảo. Kết quả chung khảo và sơ khảo được kết hợp để tính kết quả chung cuộc theo qui định của HĐGK chung khảo. Ba đội có số điểm cao nhất sẽ được trao các giải Nhất, Nhì và Ba của MHST-FOSS và nhận bằng khen của BTC.

Hướng dẫn khai báo hồ sơ dự thi MHST-FOSS

Phiếu đăng ký dự thi

 • Nếu là nhóm sinh viên tham gia tập thể thì trưởng nhóm thay mặt khai báo vào phiếu 1a. Tất cả các thông tin đều là bắt buộc. Trưởng nhóm và tất cả thành viên đều phải ký tên vào phiếu. Chỉ khai báo các thành viên chính thức (sinh viên) của dự án.

 • Nếu là thí sinh dự thi cá nhân thì thí sinh khai báo và ký tên vào mẫu 1b

Đề cương phân tích dự án

 • Tất cả các mục không có chú (nếu có) đều phải được khai báo đầy đủ. Các mục có chú (chi tiết) cần được làm càng chi tiết càng tốt.

 • Mục 3. Đặc tả và phân tích yêu cầu dự án : đề cương tối thiểu phải đặc tả được các yêu cầu của ý tưởng và phân tích chi tiết sự cần thiết, cách tiếp cận, thuật toán, … để giải quyết các yêu cầu này. Đề cương nên có một mô tả tổng quan về hệ thống hoặc ứng dụng trên đó ý tưởng đã được đề xuất, những hạn chế, nhược điểm của hệ thống hiện tại mà ý tưởng nhắm đến giải quyết. Phần phân tích phải làm rõ hướng tiếp cận để thực hiện ý tưởng. Khuyến khích sử dụng các chuẩn như UML để đặc tả và phân tích yêu cầu. Thí sinh cần liên lạc và trao đổi với mentor để hiểu thật rõ các yêu cầu và ràng buộc trong thực hiện ý tưởng.

 • Mục 4. Yêu cầu hệ thống: BTC không chịu trách nhiệm và không cung cấp giấy phép cho bất cứ hệ điều hành hay công cụ phát triển không phải nguồn mở nào. Mọi hành vi sử dụng các phần mềm không hợp pháp cho các dự án của MHST đều bị tuyệt đối nghiêm cấm. BGK dành quyền yêu cầu nhóm phát triển xuất trình giấy phép hợp pháp nếu có sử dụng các phần mềm thương mại trong khuôn khổ dự án. Kho mã nguồn dự án phải đảm bảo truy cập được tự do. Giấy phép lựa chọn cho dự án phải là một giấy phép PMNM do OSI thừa nhận (http://www.opensource.org/licenses/index.html).

 • Mục 5. Thiết kế : mặc dù được chú (nếu có), tức là không bắt buộc, song được khuyến khích bởi sự có mặt các thông tin thiết kế dự án là rất có ý nghĩa và tăng tính thuyết phục cho hồ sơ. Có thể thiết kế còn chưa đầy đủ hoặc đang được phát triển, song các thí sinh vẫn được khuyến khích đưa vào đề cương các ý tưởng thiết kế đã tương đối chín muồi. Khuyến khích sử dụng các lược đồ chuẩn UML cho khâu thiết kế. Thí sinh cần liên lạc và trao đổi với mentor để thống nhất phương án thiết kế.

 • Mục 6. Kế hoạch dự kiến : trình bày chi tiết các đầu việc dự kiến và ước thời gian (và nhân lực tham gia) thực hiện. Có thể bao gồm trong kế hoạch cả cách công bố và lượng phiên bản trung gian dự kiến sẽ tung ra trong thời gian dự án. Kế hoạch này cũng cần được tham khảo và nhận được đồng thuận của mentor.

 • Mục 8. Sản phm giao nộp : danh sách các sản phẩm (mã nguồn, tài liệu) sẽ thu được và công bố như là kết quả của dự án.

Giấy chứng nhận sinh viên

Giấy chứng nhận sinh viên (mẫu 3) có thể sử dụng mẫu chứng nhận riêng của trường, không bắt buộc phải dùng mẫu của BTC. Điều bắt buộc là giấy phải được ký tên và đóng dấu bởi phòng Giáo vụ hoặc Ban Giám hiệu nhà trường.

Thời hạn và nộp hồ sơ

 • Bản điện tử (tệp nén ZIP hoặc TGZ) của hồ sơ đăng ký được gửi cho BTC theo địa chỉ email mhst.btc@gmail.com với chủ đề “Hồ sơ dự thi Mùa hè sáng tạo MNM” trước 8h ngày chủ nhật 5/6/2011. Hồ sơ trên giấy có các chữ ký sẽ được yêu cầu gửi đến BTC bằng bưu điện sau khi nhóm dự án được chấp thuận theo địa chỉ bưu điện

BTC Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở”
Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 • Các mẫu tài liệu (đăng ký, mô tả...) do BTC cung cấp đều là các tệp tài liệu sử dụng định dạng tài liệu mở ODF với phần tiếng Việt theo TCVN 6909:2001 hỗ trợ Unicode dựng sẵn. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử gửi cho BTC đều là các tệp PDF. Hồ sơ không chấp hành các qui định về khuôn dạng tài liệu mở sẽ bị loại ngay từ sơ tuyển.

 • Hồ sơ khi tới nơi sẽ có điện thoại hoặc email thông báo của BTC. BTC không chịu trách nhiệm về các thất lạc trên đường đi.

 • Hồ sơ dự thi (bản giấy) không được hoàn lại.
 Từ khóa: mùa hè sáng tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bài viết của bạn


Hãy đăng ký/đăng nhập để có thể quản lý bài viết của bạn.
Xem thêm hướng dẫn tại đây!
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập38
 • Máy chủ tìm kiếm9
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay7,691
 • Tháng hiện tại154,186
 • Tổng lượt truy cập30,281,087
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây